Met trots MVO Prestatieladder trede 3 behaald

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon van belanghebbenden van bedrijven en instellingen (‘stakeholders’) in relatie tot MVO neemt toe. Respect voor mens, samenleving en milieu, het realiseren van (bedrijfs)doelstellingen, transparantie in rapportage over resultaten en een concrete bijdrage aan de economie vormen het fundament van het fenomeen MVO.

MVO

Daarbij is het - om uiteenlopende redenen - voor organisaties belangrijk om het MVO gehalte van het gevoerde beleid objectief aantoonbaar te maken. Dit aspect is steeds belangrijker aangezien MVO zowel nationaal als internationaal in toenemende mate beschouwd wordt als een license to operate. Potentiele opdrachtgevers - inclusief overheden - hanteren concrete initiatieven op het gebied van MVO steeds vaker als knock out criterium voor het gunnen en verstrekken van opdrachten. Daarom zijn wij trots dat we u kunnen mededelen dat wij trede 3 van de MVO Prestatieladder behaald hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nadrukkelijk verweven in het doen en laten van Remcoh. Uitgaande van het principe practice what you preach maken concrete MVO doelstellingen deel uit van onze organisatie.

PPP

De MVO prestatieladder

Prestatieladder De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op (inter)nationale ontwikkelingen zoals ISO 26000, AA1000, GRI (Global Report Initiative), ISO 9001 en tal van specifieke initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Als certificatienorm biedt het een duidelijke structuur en fungeert eveneens als onbetwist en objectief bewijsmiddel naar derden.

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm met managementsysteemeisen gebaseerd op de kernprincipes people, planet en profit. Deze komen in de norm tot uitdrukking via 7 kernthema’s en 33 MVO indicatoren. De kernthema’s van de norm en de hieraan verbonden indicatoren hebben betrekking op de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Behoorlijk bestuur
  • Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
  • Mensenrechten
  • Eerlijk zaken doen
  • Consumenten aangelegenheden
  • Milieu, grondstoffen, energie en emissies
  • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

 

Meerwaarde MVO certificering

Los van de ethische overwegingen die verbonden zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan in het algemeen gesteld worden dat MVO beleid en initiatieven lonen op zowel korte als langere termijn. Vergroting van kansen op de markt, het realiseren van concrete en haalbare kostenbesparingen, het verhogen van efficiency of positieve onderscheiding in de markt en versterking van het bedrijfsimago – het vormen stuk voor stuk stevige argumenten om werk te maken van MVO.

Om de inspanningen op het gebied van MVO maximaal te laten renderen en als zodanig zowel binnen als buiten de eigen organisatie inzichtelijk te maken, is objectieve en externe toetsing een kritische succesvoorwaarde. Een uniforme wijze van certificering vanuit vastomlijnde criteria biedt immers de mogelijkheid om resultaten kritisch en objectief te kunnen vergelijken (benchmarking) en draagt in belangrijke mate bij tot (inter)nationale (h)erkenning.

 

Ons certificaat vindt u hier.

 

comments powered by Disqus